ผวจ.ชลบุรี มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด- 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี ปลัดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือนร้อน จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ได้กักกันตนเอง จำนวน 830 ราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้ง 11 อำเภอ และในวันนี้ได้มีนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นตัวแทนรับมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ย้ำว่าขอให้พี่น้องประชาชน ไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้าน หรือต้องออกจากบ้าน ต้องป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ป้องกันตนเองแบบครอบจักวาล ส่วนสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก สถานที่แออัดอากาศขอให้พี่น้องประชาชน ไม่จำเป็นอย่าออกจากบ้าน หรือต้องออกจากบ้าน ต้องป้องกันตนเอง เช่น สวมหน้ากากอนามัย พกเจลล้างมือ เว้นระยะห้าง ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล ส่วนสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก สถานที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกก็ควรเข้าไป หรือหากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี หรือสามารถโทรสายด่วนที่เบอร์ 1567