ผอ.กกต.ทต.บางละมุง คาดคนออกมาใช้สิทธิ์เกินร้อยละ 60 คาดรู้ผลนับคะแนนไม่เกินหนึ่งทุ่ม

ชลบุรี (26 มีนาคม 2564) ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ พวงน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางละมุง เปิดเผยถึงความพร้อมในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้ว่า ขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางละมุง ได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ทุกด้านแล้วไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง สถานที่ตั้งหน่วยที่เลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง โดยตำบลบางละมุง แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต ประกอบไปด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 7 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 2 มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 8 หน่วย รวมหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2 เขต ทั้งหมด 15 หน่วย ขณะนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมแล้วกว่า 100 เปอร์เซ็นต์

ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุงกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในครั้งนี้ ทางเทศบาลได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง ในหลายช่องทาง อาทิ ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ ทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้จากการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่องของการเลือกตั้ง และในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว คาดว่าน่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ในส่วนของระยะเวลาในการออกมาใช้สิทธิ์ที่ยืดเวลาออกไปจาก 08.00-17.00 น.ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเพิ่มมากขึ้นได้

ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุงกล่าวด้วยว่าส่วนการนับคะแนนในการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง โดยหลังเวลา 17.00 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการประจำหน่วยจะเริ่มตรวจสอบความเรียบร้อย ถึงจะเริ่มนับคะแนน คาดว่าไม่น่าจะไม่เกินเวลา 19.00 น.ตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ทั้ง 15 หน่วยใน 2 เขต น่าจะนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย จากนั้น คณะกรรมการที่หน่วยนั้นๆ จะนำผลการนับคะแนนไปส่งมอบที่ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบางละมุง เพื่อรวบรวมและส่งผลไปยังกกต.จังหวัดต่อไป

“ทั้งนี้ในการเลือกตั้ง รวมถึงการนับคะแนน หากหน่วยเลือกตั้งใดมีปัญหาก็จะมีเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปแก้ไขปัญหาให้ทันที” ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง กล่าว