-ชุมชนพัฒนาชุมชน

ทม.เมืองหนองปรือ เปิดรับสมัคร “ประธานชมรมดอกลำดวน” เตรียมจัดเลือกตั้ง 9 มี.ค.นี้

ที่ศาลาเรือนไทย ( 2 กุมภาพันธ์ 2565) นายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานในการเปิดการอบรมชมรมดอกลำดวน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หลังจากไม่ได้ประชุมมานาน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้สูงอายุถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ง่าย ชมรมดอกลำดวนจึงหยุดการทำกิจกรรมไปก่อนเพื่อความปลอดภัย

แต่หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้น เทศบาลเมืองหนองปรือกลับมาอนุญาตให้ทางชมรมดอกลำดวนได้ทำกิจกรรมกันอีกครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการเปิดรับสมัครประธานชมรมดอกลำดวนคนใหม่ แทนคนเดิมที่หมดวาระลง โดยทางเทศบาลได้เปิดรับสมัครประธานชมรมดอกลำดวน ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 – 4 มีนาคม 2565 สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองที่เทศบาลโดยนำหลักฐานเอกสารการเป็นสมาชิกชมรมดอกลำดวน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง มาในวันสมัครด้วย ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันที่ 9 มีนาคม 2565 นี้

พร้อมกันนี้ ยังมีการสำรวจผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือฉีดวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำการเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงให้ความรู้เรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ครบด้วยการรับวัคซีนครบ 2 เข็มด้วย