วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ชุมชน

เปิดแดนสูทกรรมเรือนจำพิเศษพัทยา สนองพระราชดำริในหลวง ร. 10

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา(19 ส.ค.2563) มีการเปิดให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าเยี่ยมชมแดนสูทกรรม ภายใต้โครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทั้งนี้ นางนฤมนต์ เผ่าเพ็ง นักทัณฑวิทยาชำนาญการ เรือนจำพิเศษพัทยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเรือนจำพิเศษพัทยา ได้น้อมนำโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ “ผู้ต้องขัง” ให้อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามหลักมนุษยธรรม จึงได้ปรับปรุง แดน 1 ซึ่งเป็น “แดนสูทกรรม” คือแดนสำหรับทำอาหารให้คนทั้งเรือนจำ ด้วยการบูรณะซ่อมแซมพื้นที่ 225 ตารางวา ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะของกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเก็บและห้องตระเตรียมวัตถุดิบ ซึ่งจะแยกออกเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย ห้องเตรียมผัก ห้องเตรียมเนื้อ ห้องปรุงอาหาร และพื้นที่ในการหุงต้ม ทุกพื้นที่มีความสะอาด ถูกต้องตามสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับเมนูอาหารแต่ละวัน จะใช้เมนูกลางของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในแต่ละปี กรมราชทัณฑ์จะมีตัวอย่างเมนูของแต่ละภาคให้เลือกทั้ง 4 ภาค โดยให้เลือกเมนูที่เหมาะสมในท้องถิ่นของตน โดยสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้รับรองคุณภาพอาหาร ส่วนพ่อครัวก็จะคัดเลือกผู้ต้องขังที่มีอุปนิสัยดี มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์กำหนด หากผู้ใดมีทักษะในเรื่องการปรุงอาหารพอสมควร ก็จะคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษให้มาประจำที่แดนสูทกรรม

นางนฤมนต์ เปิดเผยอีกว่า ในการจัดเตรียมอาหารเลี้ยงผู้ต้องขัง จำนวน 4,042 คน ต้องใช้ข้าวสารถึงวันละ 1,700 กิโลกรัม ต่อ 3 มื้อๆ เช้าและเย็น มีกับข้าว 2 อย่าง ส่วนมื้อกลางวัน เป็นข้าวต้มเครื่อง หรือก๋วยเตี๋ยว หรือขนมจีบ ซึ่งบางมื้อก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลควบคู่เป็นพิเศษ โดยจะเริ่มปรุงอาหารมื้อแรกของวันในเวลา 03.00 น. ส่วนมื้อเที่ยงจะเริ่มในเวลา 09.00 น. และต่อเนื่องไปจนถึงมื้อเย็น เพื่อเลี้ยงผู้ต้องขังทั้ง 11 แดน รวมจำนวน 4,042 คน