วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19บริหารท้องถิ่น

อำเภอบางละมุงแจ้งปรับการให้บริการงานทะเบียน จำกัดจำนวนต่อวันจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้น

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนางสาวกุลพรภัสร์ รัตนปรีดากูล ปลัดอำเภอบางละมุงออกมาชี้แจงว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง และในพื้นที่อำเภอบางละมุงมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น สำนักทะเบียนอำเภอบางละมุง จึงมีความจำเป็นต้องชะลอการติดต่อราชการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสำนักทะเบียนอำเภอบางละมุง เปิดให้บริการเฉพาะเท่าที่จำเป็นดังนี้

งานบัตรประจำตัวประชาชน บริการเฉพาะกรณีบัตรสูญหาย บัตรชำรุด ในเวลา 08.30 -12.00 น. จำนวน 25 คิว และในเวลา 13.00 -16.30 น. จำนวน 25 คิว

งานทะเบียนราษฎร บริการเฉพาะ การแจ้งเกิด/การแจ้งตาย/การย้ายที่อยู่ เฉพาะกรณีย้ายเข้าที่มีใบแจ้งย้ายมาจากต้นทาง

งานทะเบียนทั่วไป เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 10 คิว และเวลา 13.00-16.30 น. จำนวน 10 คิว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับประชาชนที่จะมารับบริการ ทางอำเภอบางละมุงจะเริ่มเปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป