กรมเจ้าท่าเตรียมทุ่มงบปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน คาดเริ่มได้ปี66

นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้านว่า ด้วยพื้นที่เกาะล้านถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยเดินทางไปพักผ่อนเป็นจำนวนมากและยังเป้นพื้นที่เชื่อมโยงในการเดินทางทางน้ำที่สำคัญของเมืองพัทยา ซึ่งมีท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านเป็นท่าเทียบเรือหลัก แต่ท่าเทียบเรือดังกล่าวใช้งานมานาน20 กว่าปี ทำให้ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งการรองรับเรือที่จะเข้าเทียบท่านั้นไม่สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ได้ ทั้งนี้กรมเจ้าท่าเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำของประชาชนและนักท่องเที่ยวเมื่อมาถึงท่าเทียบเรือที่เชื่อมต่อกับฝั่ง โดยได้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือหน้าบ้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีความคงทนแข็งแรง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้

สำหรับการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างท่าเทียบเรือของพัทยาและเกาะล้านนั้นด้วยเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทำให้การดำเนินการก่อสร้างและการพัฒนาท่าเทียบเรือ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ โดยการดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทาง อพท.3 จัดสรรงบประมาณให้กับกรมเจ้าท่าดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด โดยกรมเจ้าท่าว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทะเล มาเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการได้แบ่งออกเป็น 5 งวดงาน และในขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาได้ส่งการดำเนินการงวดงานที่ 4 มายังกรมเจ้าท่าแล้วและยังคงเหลือในส่วนงวดงานที่ 5 ที่จะดำเนินการก็จะครบกระบวนการในเรื่องของการศึกษารายผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ หลังจากนั้นกรมเจ้าท่าจะส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปให้สำนักงานนโนบายและแผน(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเห็นชอบสำหรับรายงานโครงการการศึกษาท่าเทียบเรือหน้าบ้านเกาะล้าน คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากทุกอย่างพร้อมกรมเจ้าท่าจะจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน โดยจะใช้งบก่อสร้างประมาณ 140 ล้านบาท คาดจัดตั้งงบประมาณได้ในปี 2566หลังรายการผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการพิจารณาจาก สผ.แล้ว