วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+covid-19ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

นายกเมืองพัทยายันจัดตรุษจีน ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ลดกิจกรรมสุ่มสี่ยงการแพร่ระบาด

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งอำเภอบางละมุงพบมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงเมืองพัทยา ทำให้จัดกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนด

ทั้งนี้ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้อยู่ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าในปีนี้ยังคงมีกิจกรรมเทศกาลตรุษจีนและการประดับประดาเมือง เหมือนเช่นทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่อาศัยในเมืองพัทยา และอำเภอบางละมุง แต่จะมีการปรับปรุงบางกิจกรรมเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ และเป็นไปตามมาตรการที่ ศบค. หรือ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้กำหนดมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งที่ผ่านมาเมืองพัทยาจัดการตรวจหาเชื้อเชิงรุกมาโดยตลอดตั้งแต่ก่อนปีใหม่ ในขณะนี้ถือว่ามาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นตามมาตรฐาน ศบค.หรือมาตรการเพิ่มเติมในเชิงรุกของเมืองพัทยา ก็จะทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มาตรฐานการจัดงานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

นายสนธยา กล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะพิจารณาปรับปรุง TOR ให้อยู่ภายใต้สถานการณ์ในขณะนั้นๆ ซึ่งบางกิจกรรมที่อาจจะทำให้เกิดการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อ ก็อาจจะปรับลด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นได้จากงานตรุษจีนเมืองพัทยา