วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+พาณิชย์เศรษฐกิจ

พาณิชย์ชลบุรี เตรียมจัดงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์ และเกษตรปลอดภัย

ที่ห้องศรีรัตนะ โรงแรมรัตนชล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าว ผลการจัดคู่เจรจาธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ และเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการบริโภคสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานปลอดภัย โดยมีว่าที่ร้อยโท สุธรรม ลครรำ พาณิชจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มผู้ประกอบการ 8 จังหวัดภาคตะวันออกร่วมกิจกรรม

ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดงานงาน มหกรรมสินค้าปศุสัตว์ และเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการบริโภคสินค้าปศุสัตว์และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานปลอดภัย ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2565 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการจัดคู่เจรจาธุรกิจ และขยายช่องทางการตลาดสินค้าปศุสัตว์แปรรูปสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของภาคตะวันออก สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเชื่อมโยงคู่ค้ารายใหม่ ให้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น สามารถประชาสัมพันธ์สินค้าที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/ตราด/จันทบุรี/ฉะเชิงเทรา/ระยอง/และชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย

นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตลาดเชิงรุก ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ช่วยเหลือเกษตกร ผู้ประกบการสิน้า OTOP SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมด้านการตลาดให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยเฉพาะภาคตะวันออกของเรา เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ มีศักยภาพในการพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมีมาตรฐานอีกด้วย

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการให้ผู้ชื้อ ผู้ขาย ได้มาพบบปะเจรจาซื้อขายกันโดยตรง เป็นช่องทางการชื้อขาย การเชื่อมโยงการค้า สร้างเครือข่ายทางการค้าที่ได้ผลและรวดเร็ว โดยผลจากการจับคู่เจรจาธุรกิจในวันนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและสามารถต่อยอดการค้าได้ยืนยาวต่อไปในอนาคตอีกด้วย
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี