“พิสูจน์ แซ่คู” นั่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ต่ออีกสมัย ลั่นจะนำพาภาคธุรกิจโรงแรม กลับมามีสีสัน ไม่หวั่นโควิด

ที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี สมาคมโรงแรมไทย(THA) ภาคตะวันออก จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาคม ประจำปี 2565 โดยมี นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยในการประชุมได้มีการชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดเก่า ที่ได้บริหารงานภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนัก ซึ่งทางคณะกรรมการได้ร่วมกันผลักดันจัดหามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบและภาคแรงงานจากรัฐบาล การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดให้กับสมาชิกสมาคมโรงแรมฯ เพื่อให้ธุรกิจโรงแรมสามารถประกอบกิจการและมีรายได้ในการประครองธุรกิจ รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

ทั้งนี้เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมได้ครบวาระการบริหารงานในวาระการบริหาร 2 ปี หลังเสร็จสิ้นหลังการประชุมและชี้แจงแผนดำเนินงาน ในปี 2563-2565 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ทันที โดยมีนายประทีป ซิงห์ มาโลตรา กรรมการผู้จัดการบริษัทพัทยาเมล์พับบลิชซิ่ง จำกัด เป็นประธานการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้แทนภาคกลางและภาคตะวันออก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นายขจรเดช อภิชาตตรากูล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขนุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกของสมาคม รวมทั้งสิ้นจำนวน 93 แห่ง และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และคณะกรรมการบริหารสมาคมในครั้งนี้ ปรากฏว่า นายพิสูจน์ แซ่คู อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ได้รับคัดเลือกกลับมาเป็นนายกสมาคมต่ออีกสมัย ด้วยมติเอกฉันท์ และมี น.ส.พัชร์ศณัสม์ อัศวชัยโสภณ กรรมการผู้จัดการโรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 1 และนายบุญเกิด สุขศรีการ กรรมการผู้จัดการโรงแรม ซันบีม พัทยา เป็นอุปนายกสมาคมคนที่ 2

นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจให้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก อีกสมัย ขอบคุณที่สมาชิกที่คนมองเห็นถึงศักยภาพในการทำงานเพื่อสมาคมโรงแรมฯได้อีกครั้ง หลังจากได้รับตำแหน่งต่อก็พร้อมและตั้งใจที่จะทำให้สมาชิกโรงแรมไทยภาคตะวันออกและธุรกิจโรงแรมกลับมาดำเนินกิจการได้เหมือนเดิม

แม้ภารกิจในครั้งนี้จะยากลำบากก็ตาม แต่ด้วยความเข็มแข็งของคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมโรงแรมฯ อีกทั้งด้วยใจที่สู้ของภาคธุรกิจโรงแรมทุกโรงทำให้ 2 ปี ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ภาคธุรกิจโรงแรมยังยืนอยู่ตรงนี้ได้ และอนาคตก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง และเชื่อมั่นในความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ คนในภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่จะร่วมกันผลักดันให้การท่องเที่ยวกลับมาเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้อีกครั้ง.