วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

กรมเจ้าท่ามอบประกาศนียบัตรหลักสูตร“ผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว”

สืบเนื่องจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า ร่วมกับเมืองพัทยา จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมเรือโดยสารประเภทเรือยนต์เร็ว” ให้แก่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาพัทยา และผู้ประกอบการธุรกิจเรือยนต์เร็ว ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ข่าว – สิริกิริยา / ภาพ-อธิบดี