วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาเตรียมปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยา 2พันบาท คาดจ่ายได้กลางกันยายนนี้

ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (1ก.ย.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเมืองพัทยา กรณีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือกรณีที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 โดยเฉพาะการสรุปรายชื่อของครอบครัวที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 2,000 บาท หลังจากที่เมืองพัทยาเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาที่พักอาศัยอยู่ในเขตเมืองพัทยาก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ มาแสดงเจตจำนงในการขอรับการช่วยเหลือไปตั้งแต่วันที่ 9-12 สิงหาคม ที่ผ่านมา จากพื้นที่ 6 จุดลงทะเบียนและการรับลงทะเบียนแบบ Online ผ่านแอพพลิเคชั่น มีประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองพัทยาจาก 4 ตำบล ได้แก่ หนองปลาไหล ห้วยใหญ่ นาเกลือ และหนองปรือ

จากการตรวจสอบ มีผู้มาลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินเยียวยาทั้งสิ้น 17,628 ราย แต่จากการตรวจสอบพบมีผู้ที่ขาดคุณสมบัติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านนอกเขตเมืองพัทยา การลงทะเบียนซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ครั้ง เป็นข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และขาดคุณสมบัติอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ทำให้มีผลสรุปของครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและจะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาทั้งสิ้นจำนวน 15,079 ครัวเรือน

ทั้งนี้เมืองพัทยาจะได้เร่งปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจำนวน 43 จุด ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 42 แห่ง และศาลาว่าการเมืองพัทยาในระยะเวลา 15 วัน โดยผู้ที่คิดว่ามีสิทธิแต่ไม่มีรายชื่อหรือถูกตัดสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยาถึงวันที่ 15 กันยายนนี้ จากนั้นเมืองพัทยาจะเร่งรัดจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารไปยังครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่างเร่งด่วนภายในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ต่อไป.