ผวจ.ชลบุรีมอบชุดนักเรียนและบ้านแก่ผู้ยากไร้ ในอำเภอบ่อทอง

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่อำเภอบ่อทอง เพื่อมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และมอบบ้านตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอบ่อทอง พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลงใจแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการมอบชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จำนวน 50 ชุด ประกอบด้วย กระเป๋าเป้นักเรียน ชุดนักเรียนและเข็มขัดนักเรียน ชุดกล่องดินสอ ดินสอสี สมุด สมุดระบายสี ถุงเท้า กระบอกน้ำ เมล็ดพันธุ์ผัก และนม

จากนั้น ได้เดินทางไปมอบบ้านตามโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ประจำปี 2564 จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วย บ้านของนายสุข อ่อนสุวรรณ์ บ้านของนางบุญไทย คำโสม และบ้านของ นางสาวนิภา บุญญา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เน้นย้ำว่าขอให้ชาวอำเภอบ่อทอง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตประจำวันในรูปแบบ New Normal อยู่ห่างกันหรือเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ เพื่อความปลอดภัยจากโควิด – 19ต่อไป
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี