เมืองพัทยา มอบของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา และนางสาวธีราภรณ์ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม เมืองพัทยา พร้อมด้วยอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นำของยังชีพ และน้ำดื่ม ไปมอบให้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านโรงไม้ขีด ต.หมู่ที่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง โดยมีนายบุญมา ฝังรักษ์ ประธานชุมชนฯ นำลูกบ้านมารับมอบ

สำหรับสิ่งของยังชีพจำนวนทั้งสิ้น 50 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช อาหารกึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย นายบรรลือ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ที่ผ่านมาเมืองพัทยา ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อื่นๆ ของเมืองพัทยา เพื่อยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องประชาชน ให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน