วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+covid-19

ผวจ.ชลบุรี ลงนามคำสั่งปิดเพิ่มอีกเพียบ โรงมหรสพ-สวนสาธารณะ-สวนสัวตว์-ชายทะเล-อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ 65/2564

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ยังคงตรวจพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขในพื้นที่

เพื่อลดการติดต่อระหว่างกัน และเป็นการยับยั้งการระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ให้อยู่ในวงจำกัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงกำหนดมาตรการเพิ่มเติม ให้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังต่อไปนี้

1. ให้ปิดสถานที่แสดงมหรสพหรือสถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่น สาธารณะทุกแห่ง

2 .ให้ปิดสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็กทุกแห่ง

3 .ให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของทางราชการและเอกชนทั้งที่เรียกเก็บค่าบริการหรือไม่เก็บค่าบริการทุกแห่ง

4 .ให้ปิดสวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ทุกแห่ง

5 .ห้ามผู้ใดใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เว้นแต่เพื่อการประกอบอาชีพตามปกติของชาวประมงพื้นบ้าน

6 .ห้ามผู้ใดใช้พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา เป็นการชั่วคราว เว้นแต่ ใช้เป็นเส้นทางสัญจรเพื่อขึ้น – ลงเรือระหว่างท่าเทียบเรือเกาะลอย- เกาะสีชัง

7 .ห้ามผู้ใดใช้พื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เว้นแต่กรณีได้รับอนุญาตจากเจ้า หน้าที่หรือใช้เป็นเส้นทางสัญจร

8. มาตรการทางน้ำด้านการขนส่งสินค้า และเรือสินค้าเรือประมง ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น (นอกเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี) โดยห้ามผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ หรือบุคคลที่เดินทางมากับเรือ ขึ้นฝั่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564