“เบียร์ ปรเมศวร์” หาเสียงไม่หยุด เดินเข้าชุมชนเพนียดช้าง-พระมหาไถ่ รับปากถ้าประชาชนไว้ใจพร้อมพัฒนาเมืองพัทยาสู่เมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2565 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 พร้อมด้วยลูกทีมกลุ่มเรารักพัทยา และผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่แจกแผ่นพับแนะนำตัวรับสมัครเลือกตั้งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนย่านชุมชนเพนียดช้าง และซอยพระมหาไถ่ พร้อมนำเสนอนโยบาย BETTER PATTAYA

นายปรเมศวร์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาขุดเจาะที่พบในเมืองพัทยานั้น ถ้ามองอย่างเข้าใจจะทราบว่าเป็นการต่อยอดการพัฒนาเมืองด้วยการประสานงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้อนาคตเมืองพัทยาจะเป็นเมืองที่มีความเรียบร้อยสวยงาม และเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน

นายปรเมศวร์ กล่าวอีกว่า กลุ่มเรารักพัทยาจะมีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่มาร่วมกันต่อยอดเพื่อให้เมืองพัทยาที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน มีระบบทำงานเป็นทีมที่มีความพร้อม สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้ทุกระดับ ทั้งระดับชุมชน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

”และด้วยศักยภาพในการประสานผลักดันงบประมาณมายังเมืองพัทยา จึงมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อเมืองพัทยาอย่างต่อยอดและต่อเนื่อง เมืองพัทยาถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง แต่งบมีจำกัด ถ้าประชาชนไว้ใจเลือกมาทำงาน จะได้ไปผลักดันในเรื่องนี้ต่อไปเช่นกัน” นายปรเมศวร์ กล่าว