-covid-19ชุมชน

อย่าช้า! ทต.โป่ง มอบเงินเยียวยารอบแรก พร้อมเปิดลงทะเบียนรอบ 2 ถึง14 พ.ค.นี้

                ที่เทศบาลตำบลโป่ง  (12 พฤษภาคม 2563) นายประเณิม  ศิริรูป นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโป่ง  จัดแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด -19   ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) ร่วมกับ เทศบาลตำบลโป่ง  เปิดรับลงทะเบียน เพื่อเยียวยาประชาชนในพื้นที่ๆได้รับผลกระทบ  โดยจากการลงทะเบียนไปเมืองปลายเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา  พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาไปแล้วในล็อตแรก  จำนวน 5 หมู่บ้าน 700 ครัวเรือน ส่วนในวันนี้เป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งแรก ล้อตที่ 2  มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ 4,5,6,9 และ 10  มาตรวจสอบรายชื่อและรับเงิน  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการรักษาระยะห่างทางสังคมเป็นอย่างดี

                ด้านนายประเณิม  ศิริรูป นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโป่ง  เปิดเผยว่า การเปิดรับลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด – 19ในครั้งนี้  ทาง อบจ.ชลบุรี ได้ร่วมกับท้องถิ่นทุกท้องถิ่น  ในการระดมกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งที่ได้รับผลกระทบมาร่วมลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง 

                แต่ทั้งนี้ก็พบว่าด้วยระยะเวลาที่กำหนดไว้  อาจะเร็วไปทำให้เกิดการตกหล่นเกิดขึ้น  ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนบางรายมาลงทะเบียนไม่ทัน ทำให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ มาในครั้งนี้ทางอบจ.ชลบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลโป่งเปิดรับลงทะเบียนนรอบที่ 2 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 12-14 พฤษภาคมนี้  ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้ว

                หากเลยระยะเวลาดังกล่าว  ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดรับลงทะเบียนในรอบที่ 3 หรือไม่  เพราะฉนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว  พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ  ต้องเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อม  อาทิ   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาสทะเบียนบ้าน   และสมุดบัญชีธนาคาร เป็นต้น  พร้อมเดินทางมายื่นเรื่องเพื่อขอรับความช่วยเหลือครั้งสุดท้ายได้ตามเวลาราชการ