วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+covid-19เศรษฐกิจ

ร้านอาหารในห้างพัทยาเปิดให้นั่งทานแล้ว แต่ยังไม่คึกคัก เหตุจำกัดที่นั่ง

ตามที่จังหวัดชลบุรีถูกปรับจากพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมพิเศษและเข้มงวด เป็นพื้นที่สีแดง พื้นที่ควบคุมพิเศษ อนุญาตให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นในสถานศึกษา และสถานพยาบาล) ให้เปิดจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนั่งรับประทานที่ร้านได้ และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 23.00 น. โดยงดสุรา และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17พ.ค.2564 นั้น

ผู้สื่อข่าวออกสำรวจบรรยากาศโดยรวมการใช้บริการของประชาชนตามร้านอาหารต่างๆ ภายในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าในเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 18 พ.ค.หลังมาตรการผ่อนคลายฯ มีผลบังคับใช้มาได้1วันพบว่า ทุกร้านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องจุดตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ การควบคุมปริมาณคนเข้าร้าน จุดบริการแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

ในส่วนของศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ผู้ประกอบการร้านอาหารที่อยู่ภายในศูนย์การค้า ร้อยละ 80 ได้เปิดให้บริการ และพบว่ามีประชาชนมาใช้บริการไม่มากเท่าไรนัก ส่วนหนึ่งเพราะมาตรการควบคุมและป้องกันโรค ที่ทำให้จำนวนที่นั่งของร้านลดน้อยลง

ส่วนประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในศูนย์การค้าก็ยังคงมาใช้บริการตามระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนด.