ทต.ตะเคียนเตี้ย จับมือ EN-TECH ร่วมเพิ่มทักษะบุคลากรเทศบาลฯ รองรับนโยบายพัฒนาคนในพื้นที่ EEC

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย (28 เม.ย.2565 )มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (EN-TECH)โดยมี นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย ดร.ประวิทย์ ทองไชย รองนายกฯ ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง ดร.แจ่มจันทร์ อินนิวัตร์ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ ประสิทธินาค ปลัดเทศบาล นายทรงวุฒิ ประกอบธรรม ประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เจ้าหน้าที่บุคลากรเทศบาล หน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และ EN-TECH ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพด้วยการ Up-skill หรือ Re-skill โดยการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น การวิจัย การศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง ตอบสนองนโยบายการพัฒนากำลังคนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม.