กาชาด ชลบุรี จัดพิธีมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

ชลบุรี(18 พ.ค.2564) นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองชลบุรี โดยมีนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี ให้การตอนรับและกล่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการกาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ซึ่งมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 137 คน ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ 13 ตำบล

สำหรับการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้เดือนรับร้อนจากภัยวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 13 ตำบล เป็นตัวแทนรับสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป.