-ภาพข่าว

อบจ.ชลบุรีจับมือเมืองพัทยา มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

ที่ทำการชุมชนร้อยหลัง นายมาโนช หนองใหญ่ พร้อมด้วยคณะทำงานเลขานุการนายกเมืองพัทยา และคณะกรรมการชุมชนร้อยหลัง จัดมอบข้าวสาร-อาหารแห้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 50 ครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ท่ามกลางมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับสิ่งของอุปโภคบริโภคที่นำมามอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ เป็นสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชน อาทิ ข้าวสาร 5 กิโล ปลากระป๋อง 1 แพค บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช และสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี ที่นำมามอบให้กับประชาชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19