วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+พาณิชย์เศรษฐกิจ

MPC Music จัดสัมมนา “Copyright Talk” ลิขสิทธิเพลงสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (6 ก.ค.2566) นายศิรพัทธ์ วัชราภัย ผู้อำนวยการกองลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “Copyright Talk” ลิขสิทธิ์เพลงสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับบริษัท MPC Music จำกัด และบริษัท มีลิขสิทธิ์ จำกัด จัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิงต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟัง

นายจิรศักดิ์ วัฒนาพุทธากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา “Copyright Talk” ในวันนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยา ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อต้องการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้งาน ไม่ว่าจะนำไปเปิดเพื่อสร้างบรรยากาศในร้านของตน หรือการจ้างวงดนตรีมาแสดงในร้าน

ปัญหาการแอบอ้างจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงอย่างทุจริตโดยกลุ่มต่างๆ มีมานานในสังคมไทย กอปรกับปัจจุบันจำนวนองค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์ในประเทศไทย มีมากกว่า 30 องค์กร ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะต้องขออนุญาตใช้งานเพลงจากใคร จึงจะถูกต้องตามกฎหมาย และหวังว่าการสัมมนาในวันนี้ ผู้ประกอบการจะเกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ และการใช้งานเพลงเพิ่มขึ้น และทราบถึงหลักในการปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้งานเพลงอย่างถูกต้อง และเกิดความมั่นใจว่าได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์ถูกต้องกับองค์กรที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่า MPC ได้แต่งตั้งให้บริษัท คัฟฟ่า มิวสิค จำกัด เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ทำหน้าที่ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการเผยแพร่ต่อสาธารณชน สำหรับสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบันเทิงต่างๆ