วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่นสิ่งแวดล้อม

คืบไปเยอะ!โครงการก่อสร้างบ่อสูบพร้อมท่อส่งน้ำแรงดัน ซอยเทพประสิทธิ์ 7 แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง คาดปลาย พ.ค.นี้เสร็จ

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยหลังเข้ามาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ่อสูบพร้อมท่อส่งน้ำแรงดัน ภายในซอยเทพประสิทธิ์ 7 หน้าสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา ว่าด้วยพื้นที่ระหว่างซอยจุฬารัตน์ และซอย 7 ถนนเทพประสิทธิ์ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา เวลามีฝนตกหนักต่อเนื่องมักจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก เนื่องจากต้องรับมวลน้ำปริมาณมากที่ไหลมาจากถนนเลียบทางรถไฟที่ระบายลงสู่ทะเล จากปัญหาดังกล่าวเมืองพัทยาได้ออกแบบก่อสร้างโครงการบ่อสูบพร้อมท่อแรงดัน เพื่อสูบน้ำระบายน้ำลงทะเล บริเวณซอยวัดบุณย์กัญจนาราม ตรงโรงแรมแกรนด์จอมเทียน เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ดังกล่าว

สำหรับการก่อสร้างโครงการบ่อสูบน้ำพร้อมท่อส่งแรงดัน เป็นการว่างจ้างบริษัทกิจการร่วมค้าไดนามิคแอนด์มหานที ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1,140 เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตราสูบ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที จำนวน 4 ชุด อีกทั้งขยายแนวไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงและติดตั้งมิเตอร์ 1 ชุด งบประมาณ 18,300,000 บาท เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 85%

นายพัฒนา เปิดเผยต่ออีกว่าทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักช่างเมืองพัทยาได้สำรวจถนนและท่อระบายในพื้นที่ใกล้เคียงซอยเทพประสิทธิ์ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทั้งระบบ โดยจะมีการว่างท่อระบายน้ำจากเดิม 60 เซนติเมตร เป็นท่อระบายน้ำ 1.60 เมตร ตั้งแต่บริเวณปากซอยเทพประสิทธิ์ 7 ตัดออกซอยเทพประสิทธิ 9 ในระยะทาง 1 กิโลเมตร เพื่อระบายมวลน้ำลงสู่ทะเล ขณะนี้นายกเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการหางบประมาณจากส่วนกลาง ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา เนื่องจากปัจจุบันหากจะรองบประมาณจากเมืองพัทยาคงไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยการจัดเก็บภาษีรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้.