-ศาสนา/วัฒนธรรม

ปราสาทสัจธรรม พัทยา ร่วมกับ 5ผู้นำศาสนาประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9

ปราสาทสัจธรรม ร่วมกับ ผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์และซิกข์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ภาครัฐและเอกชน พร้อมใจกันประกอบพิธี 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ปราสาทสัจธรรม พัทยา ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ในเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายพิจารณ์ และนางวรากร วิริยะพันธุ์ ผู้บริหารปราสาทสัจธรรม ในฐานะประธานการจัดงานฯ และครอบครัว นำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์จำนวน 100 รูป และสามเณรที่บรรพชาเป็นพระราชกุศล จำนวน 400 รูป

จากนั้นในเวลา 09.20 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล 5 ศาสนา โดยมีผู้นำจากศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์และซิกข์ เข้าร่วมพิธี ร่วมด้วย พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การจำลองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการต่างๆ, การแสดงในส่วนเวทีกลางของ 5 ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นละครพระมหาชนก, การแสดงละครใบ้ และการแสดงดิเกร์ฮูลู เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2489 ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ.2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

แม้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่โครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็นแก่ปวงประชา พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดังแสงสว่างที่คอยนำทางในการดำเนินชีวิตแก่ปวงพสกนิกรและยังคงสถิตในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทย