-ชุมชนสาธารณสุข

ที่ประชุมอสม.รพ.สต.มาบประชัน ย้ำเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย เหตุพบผู้ป่วย”ไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยา” เพิ่มต่อเนื่อง

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมาบประชัน (7ส.ค.2563) นายวิรัตน์ แดงมณี ประธาน อสม.รพ.สต.มาบประชัน เป็นประธานในการประชุมอสม.รพ.สต.มาบประชันกว่า60 คน ที่ประชุมชี้แจงสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาในพื้นที่อำเภอบางละมุง ที่ปัจจุบันมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายวิรัตน์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทาง อสม.รพ.สต.มาบประชันออกประชาสัมพันธ์ พ่นหมอกควัน และหยอดทรายอะเบท ตามพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ หมู่ 1-4, หมู่ 6 และ หมู่12 บางส่วน ที่ผ่านมาทาง อสม.รพ.สต.มาบประชันก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง เดินหน้ารณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

สิ่งสำคัญที่พบว่าทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ดีคือการไม่จัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านของตัวเอง บางบ้านมีสิ่งแวดล้อมในบ้านที่เหมาะสมกับการเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่เพาะพันธ์ของลูกน้ำยุงลายและยุงลายตัวเต็มวัยเป็นอย่างมาก ซึ่งหลังจากที่ทาง อสม.ลงพื้นที่ไปจัดการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้แล้ว ในส่วนของเจ้าของบ้าน หรือ สมาชิกภายในบ้านก็ต้องเดินหน้าต่อในการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้ปราศจากลูกน้ำยุงลายด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการป้องกันการเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ๆพบว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นนั้นยิ่งจำเป็นที่จะต้องบริการจัดการพื้นที่โดยรอบบ้านของตัวเอง ให้เกิดความโปร่ง โล่ง ไม่มีจุดอับ จุดมืดทึบ ดูแลบ้านของตัวเองไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายเกิดขึ้น อาทิ คว่ำกระถางน้ำสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน , คว่ำกระถางต้นไม้เก่าๆ ,นำยางรถยนต์เก่าๆในบ้านไปทิ้ง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่เพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายได้เป็นอย่างดี ส่วนการลงพื้นที่รณรงค์หรือประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนประชาชนในการเฝ้าระวังและการป้องกันตัวเอง ก็ได้เน้นย้ำบรรดา อสม.รพ.สต.มาบประชันทุกคนให้เข้มข้น รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดอีกด้วย.