วันอังคาร, เมษายน 23, 2024
Latest:
+covid-19ชุมชน

ผวจ.ชลบุรีขอความร่วมมือ “คอนโดฯ-หอพัก-บ้านจัดสรร”กวดขันการจัดปาร์ตี้-สังสรรค์ หวังลดการระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงนามในประกาศ ขอความร่วมมือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ความว่า

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจพบเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการรายงานสอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัสโรคของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี พบว่าผู้ป่วยยืนยันบางรายในจังหวัดชลบุรีมีประวัติหรือมีพฤติกรรมร่วมกันในการประกอบกิจกรรมภายในบริเวณอพาร์ทเม้นท์ อาคาร หรือสถานที่ให้เช่า หรือห้องพักรายเดือน หรืออาคารชุด คอนโดมิเนียมโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ โดยประกอบกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคอาทิ การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางสังคม ในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือการรวมกลุ่มในการรับประทานอาหารเครื่องดื่มเป็นต้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จึงขอความร่วมมือจากประชาชนและนิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้ประกอบกิจการหอพัก ผู้ประกอบกิจการห้องพักรายเดือน ผู้ประกอบการห้องเช่าหรือผู้ประกอบการอื่นใดในทำนองเดียวกัน ในการสอดส่อง ดูแล หรือกวดขันที่ให้ลูกค้า ผู้เข้าพัก ผู้ใช้บริการสมาชิก หรือผู้ใด กลุ่มบุคคลใดใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่รวมกลุ่มจัดกิจกรรมทางสังคม ในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง หรือรวมกลุ่มในการรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้ได้โดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ค2564