นอภ.บางละมุง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหลครั้งแรก พร้อมแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารเทศบาลฯ

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล (5 พ.ค.2564) นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมด้วย นายบวร มูลสระคู ปลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ครั้งแรก

หลังได้เวลาอันสมควร นายอำเภอบงละมุง ได้จุดูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมแสดงความเคารพด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะมีพิธีเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยก่อนที่จะเข้าสู่วาระกานประชุม ได้มีการประดับขีดเครื่องหมายอินธนูแก่คณะผู้บริหารเทศบาล นำโดย นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายชัยยศ คงอยู่ นายสำเริง เดชบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล นายมงคล บุญสังข์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล และนายเกริก ปราบรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมติดเครื่องหมายอินทนูแก่สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต ตามลำดับ

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองปลาไหล อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้นายอำเภอบางละมุงปฏิบัติหน้าที่แทนในการเปิดสภาฯ ครั้งแรก ทั้งนี้ การทำงานระหว่างอำเภอกับท้องถิ่น เป็นการทำงานที่เหมือนเพื่อนที่คอยช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน ทางอำเภอมีความพร้อมในเรื่องของข้าราชการที่สามารถทำงานร่วมกับท้องถิ่นได้ตลอดเวลา ดังนั้นในการทำงานต้องร่วมมือกันถึงจะสามารถทำงานนั้นๆได้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์

จากนั้นที่ประชุมได้แต่งตั้งประธานสภาชั่วคราว โดยเชิญผู้ที่มีอายุสูงสุดในสมาชิกดำเนินการประชุมสภาในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่นายสำราญ อยู่สบาย อายุ 74 ปี จากนั้นประธานสภาชั่วคราวได้นำสมาชิกและผู้บริหารกล่าวคำปฏิญาณตนว่า ขอปฏิญาณว่าจะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื้อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต่างไป แล้ว คณะผู้บริหารฯ ได้มอบประเช้าเพื่อขอบคุณนายอำเภอ พร้อมถ่ายรูปร่วมกันตามลำดับ.