-เศรษฐกิจ

ทีเส็บ เปิดตัวระบบไทย “ไมซ์ คอนเน็ค” เสร็จ จบ ครบ เคลียร์ทุกปัญหา ส่งเสริม e-Market Place อุตสาหกรรมไมซ์ ภาคตะวันออก

ที่ โรงแรมอมารีพัทยา นาง ศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมในการเปิดแพลตฟอร์ม ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC ให้เป็น e-Market Place ด้านไมซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่ ชาวภาคตะวันออก ด้วยฐานข้อมูลของสินค้าและบริการหลากหลายครบถ้วนของอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจทั่วไทยติดต่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม TMC ได้ฟรี และยังเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทีเส็บ มั่นใจ TMC คือเครื่องมือที่จะช่วยขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่สากล

ภายใจกิจกรรมได้มีการจัดเสวนาการใช้งานระบบไทย ไมซ์ คอนเน็ค โดยมี นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก พร้อมด้วย น.ส.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence & Innovation สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นางวันดี ประกอบธรรม ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนตะเคียนเตี้ย และน.ส.ปราณิสา แดงมุตตา กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีดู เอเจนซี่ จำกัด ร่วมเสวนา

ด้าน นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การเปิดแพลตฟอร์ม ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC ให้เป็น e-Market Place ด้านไมซ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศว่า “ทีเส็บ (สสปน.) เปิดตัวระบบไทย ไมซ์ คอนเน็คของภาคตะวันออก ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็น e-Market Place ของอุตสาหกรรมไมซ์เพิ่มรายได้ ขยายช่องทางการตลาดออนไลน์ เปิดโอกาสทางธุรกิจแก่ชาวภาคตะวันออก ด้วยฐานข้อมูลของสินค้าและบริการหลากหลายครบถ้วนของอุตสาหกรรมไมซ์ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้ธุรกิจทั่วไทยติดต่อซื้อขายบนแพลตฟอร์ม TMC ได้ฟรี และยังเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทีเส็บ ปัจจุบัน ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC มีจำนวนผู้ให้บริการ (Seller) อยู่ในระบบมากกว่า 10,000 ราย จากทั่วประเทศไทย และมีผู้เข้าใช้งานระบบมากกว่า 150,000 ราย ทีเส็บคาดหวังว่า TMC จะเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ และในอนาคตต่อยอดไป สู่การซื้อขายออนไลน์ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

สำหรับ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค หรือ TMC คือแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ e-Market Place สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งทีเส็บเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่เหล่านี้ได้เข้ามาลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้ TMC เป็นช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งในการเข้าถึงลูกค้าทั่วไทยและทั่วโลก สร้างโอกาสทางธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบและเข้าใช้บริการค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่ http://www.thaimiceconnect.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 – 021 5515