+covid-19ชุมชนแรงงาน

ประกันสังคมชลบุรียันเยียวยาผู้ประกันตน 9 กลุ่มอาชีพ หลัง ครม.เห็นชอบตามหลักการ แต่รอสภาพัฒน์ฯ กลั่นกรองอีกรอบ

นายเบญจรงค์ ว่องจรรยากุล หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เปิด เผยถึงแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม หรือควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมกับอีก 2 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา รวมเป็น 13 จังหวัด โดยมีนโยบายให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวว่าที่ผ่านมา ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติหลักการในการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และอีก 2 จังหวัดแล้ว โดยผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา เป็นเงิน 2,500 บาท ที่จะมีการโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างหัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดาจะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามเลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน นายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

กรณีบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งของรัฐบาล นายจ้างต้องขึ้นทะเบียน e-service เพื่อแจ้งว่าไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามมาตรา 33 โดยระบุให้ชัดเจนว่าลูกจ้างมีกี่คน และหยุดงานตั้งแต่วันที่อะไรถึงวันที่อะไร ส่วนลูกจ้างมีหน้าที่กรอกแบบ สปส.2-01/7 และแนบสมุดบัญชีออมทรัพย์ ส่งให้นายจ้างรวบรวมเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคมภายใน 3 วัน หลังจากที่นายจ้างลงทะเบียน e-service แล้ว เพื่อจะได้รับเงินโดยเร็ว ซึ่งเงินกองทุนประกันสังคมจะจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท กรณีว่างงานสูงสุด 90 วัน ทั้งคนไทยและต่างชาติที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่จะต้องอยู่ใน 9 กลุ่มอาชีพที่ภาครัฐกำหนด ได้แก่ 1.กิจการก่อสร้าง 2.กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร 3.กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 4.กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 5.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 6.สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ 7.สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชกาการ และ 9.สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นายเบญจรงค์กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ รัฐบาลจะเยียวยาให้เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564ให้รีบสมัครพร้อมชำระเงินประกันภายในวันที่ 31 ก.ค. 2564นี้ ผ่านได้หลายช่องทาง อาทิ ร้านสะดวกซื้อ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือเบอร์โทร 1506 เป็นต้น อย่างไรก็ตามสำหรับเงินเยียวยาเหล่านี้ในพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีการประกาศใหม่ให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มจะได้รับเงินเยียวยาช้ากว่า 10 จังหวัดที่ถูกประกาศไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากเป็นกรณีที่ สภาพัฒน์ฯ จะต้องกลั่นกรองเรื่องของเงินกู้ก่อนนำเสนอ ครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งยังไม่สามารถระบุเวลาที่ชัดเจนได้.