วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ชุมชน

ชาวบางละมุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ “นายอำเภอบางละมุงคนใหม่”

ที่ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุธอำเภอบางละมุง ได้นำเหล่าข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเหล่าข้าราชการอำเภอบางละมุงพร้อม และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุงคนใหม่ ที่ย้ายมาจากอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และนางลลิตภัทร์ สิงหเดโช ายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง

สำหรับ นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช ถือเป็นนายอำเภอบางละมุง คนที่ 56 ของอำเภอบางละมุง โดยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอบางละมุง ได้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ทั้งนี้ นายวุฒิศักดิ์ ได้กล่าวถึงนโยบายในการทำงานว่า จะเน้นดูแลแลความเดือนร้อนของพี่ร้องประชาชน ดูแลทุกปัญหาในพื้นที่อำเภอบางละมุง และพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนชาวอำเภอบางละมุงในทุกเรื่อง.