วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ศาสนา/วัฒนธรรม

ผู้ว่าฯ ชลบุรี ถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง

ที่วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) อ.บางละมุง จ ชลบุรี (8 มี.ค.64) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณร ในการสอบบาสีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และมีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงมีพระราชศรัทธา ถวายภัตตาหารเพลและอุปกรณ์เครื่องเขียนแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบบาลี สนามหลวง จำนวน 500 รูป ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง) โดยจังหวัดชลบุรี กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พร้อมส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564

สำหรับการสอบบาลีสนามหลวง คือการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นเปรียญธรรมประจำปี ถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน การสอบบาลีสนามหลวงในปัจจุบัน มีกองบาลีสนามหลวงรับผิดชอบดูแล ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม.