เมืองพัทยาลุยตามชุมชน ตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตัดตอนเชื้อ-ลดการแพร่ระบาด

ที่ บริเวณใต้สะพานต่างระดับแหลมบาลีฮาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเมืองพัทยา มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการรถตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 เคลื่อนที่ ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ภายใต้โครงการ พัทยาไม่ทิ้งกัน เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้มีประชาชนภายในชุมชน 3 แห่ง ประกอบไปด้วย ชุมชนทัพพระยา วัดชัยมงคล และวอร์คกิ้งสตรีท เดินทางมารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามนัดหมายจากประธานชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม.เมืองพัทยา และทีมคณะทำงานของนายกเมืองพัทยา โดยเป็นการตรวจด้วยชุดตรวจ Antigen test kit ที่ในแต่ละวัน สามารถให้บริการประชาชนจุดละไม่เกิน 200 คน และไม่มีการเปิดรับตรวจแบบ Walk in เพื่อป้องกันความแออัด และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค

การบริการในจุดดังกล่าวหากตรวจแล้วมีผลเป็นบวก คือคิดเชื้อโควิด-19 จะมีการแยกแต่ละอาการเพื่อเข้ากระบวนการการรักษา พร้อมให้แอดไลน์ “พัทยาไม่ทิ้งกัน” ที่ไอดีไลน์ : @savepattaya ส่วนประชาชนที่ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนในวันที่ทางเมืองพัทยากำหนดต่อไป

สำหรับรถบริการตรวจเชิงรุกเคลื่อนที่มีทั้งหมด 5 จุด แบ่งการให้บริการออกเป็น 4 โซน กระจายไปทั่วทั้ง 44 ชุมชนของเมืองพัทยา แต่ละจุดจะให้บริการต่อวัน จุดละไม่เกิน 200 คน โดยประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการตรวจเชิงรุกได้ที่ประธานชุมชน อสม.ในเขตพื้นที่นั้นๆ หรือทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วในชุมชน SRR