เจ้าคณะอำเภอบางละมุง นำศิษยานุศิษย์ ร่วมทำบุญประจำปีหลวงพ่อช้าง อุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจาร์ยที่ล่วงลับ

ที่วัดหนองปรือ (12 กุมภาพันธ์ 2564) พระครูพิพิจกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ ร่วมจัดพิธีทำบุญประจำปีหลวงพ่อช้าง โดยมีพุทธศาสนิกชชน ร่วมพิธีทำบุญประจำปี เป็นจำนวนมาก

รวมถึง นายมาย ไชยนิตย์ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เบอร์ 2 ทีมเรารักหนองปรือ และนายวินัย อินทรพิทักษ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เบอร์ 1 ทีมพลังหนองปรือ นำทีมสมาชิกฯ ร่วมพิธีทำบุญประจำปีหลวงพ่อช้างโดยพร้อมเพรียง

หลังได้เวลาพระเถระ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมถวายภัตตาหารเพลตามลำดับ

วัดหนองปรือ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านหนองปรือมาเป็นเวลาร่วมร้อยปี ถูกสร้างขึ้นในเขตที่ราบลุ่มที่ปกคลุมไปด้วยต้นปรือ หรือ ธูปฤษี การเดินทางมาที่วัดในสมัยนั้นชาวบ้านจะต้องเดินผ่านทุ่งต้นปรือและหนองน้ำอันอุดมสมบูรณ์มาตลอดทาง และพระอุโบสถหลังแรกที่สร้างโดยหลวงพ่อช้าง คือจุดศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อปี 2557 ได้เผาทำลายอาคารพระปริยัติธรรมที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง รวมทั้งโบราณวัตถุที่ท่านเจ้าอาวาสได้เก็บสะสมไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ไปจนหมดสิ้น

หลังจากเหตุเพลิงไหม้ ท่านเจ้าอาวาส พระสงฆ์ และประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างและบูรณะอาคารพระปริยัติธรรมหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่า เพื่อให้เป็นอาคารหลักในการเก็บของสำคัญของวัด เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งเพิ่มพูนการศึกษาอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต เช่น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสนามสอบพระปริยัติธรรม บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอีกมากมาย วัดหนองปรือ ยังคงเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเลื่อมใส ศรัทธา และ หวงแหนมาจนถึงทุกวันนี้.