-ประชาสัมพันธ์

ชมรมอีสานสัตหีบฯ ชวนพี่น้องชาวอีสานพบปะสังสรรค์ ในงาน “อีสานโฮแซว2562”

ที่ซอยสุขุมวิท109 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านของ สท.วิเชียร ศิริโท สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ มีการแถลงข่าว การจัดงานอีสานโฮแซว ประจำปี2562 ของชมรมอีสานสัตหีบสัมพันธ์ โดยมี ร.ต.ต.สมจิตร สิทธิบุ่น ประธานชมรมอีสานสัมพันธ์ ร.อ.สถิตย์ เวียงแก รองประธานฯ ร.ต.อนันต์ รัตนโชติ รองประธานฯ ร.ต.สุดสวาท พลไชย รองประธานฯ สท.วิเชียร ศิริโท ที่ปรึกษาชมฯ ร่วมแถลง โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือเอก ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นายคงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร นายพธนกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายกิตติ วุฒิปัญญารัตนกุล เจ้าของบริษัทดงลานศิลาขอนแก่น และเหรัญญิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลสัตหีบ ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมงาน

ชมรมอีสานสัมพันธ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2548 จนถึงปี 2562 มีประธานกรรมการบริหาร ชมรมฯ จำนวน 6 คน ดังนี้ นาวาเอก สมชาย ยลวิลาศ นาย วิเชียร ศิริโท นางเยาวนันท์ โกมารพิมพ์ นาวาโท สุตตาสอน ร.ต.อ.ผดุงเกียรติ อินทอง และปัจจุบัน ร.ต.ต.สมจิตร สิทธิบุ่น ชมรมอีสานสัตหีบสัมพันธ์ ก่อตั้งด้วยเกียรติและศักดิศรีของคนอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้พบปะสังสรรค์ระหว่างพี่น้องชาวอีสานและมิตรสัมพันธ์ใน อ.สัตหีบ เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสาน ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าและประเพณีอันดีงามของชาวอีสานให้คงอยู่ต่อไป เพิ่อเสริมสร้างชุมชนชาวอีสานให้มีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดทั้งร่วมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนได้

ร.ต.ต.สมจิตร กล่าวว่า สำหรับงานอีสานโฮแซว ประจำปี2562 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ หอโดม61 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เริ่มงานเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป โดยในวันงานได้รับเกียรติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีการแสดง และพบกับนักร้องศิลปิน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุค ปลุกจิตสำนึกอย่าลืมถิ่นเกิด ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเปิด สนุกสนานเป็นกันเองของพีน้องชาวอีสาน

ร.ต.ต.สมจิตร กล่าวอีกว่าในเรื่องความปลอดภัยภายในงาน จะมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวอีสานทุกคนมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อที่จะสัมผัสกับบรรยากาศภายในงานที่เต็มไปด้วยความสุข
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี