-ชุมชนสาธารณสุข

สธ.พัทยา ลุย4 ชุมชนหนองอ้อ ตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ลดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก

ที่บริเวณวัดหนองอ้อ (5 มิถุนายน 2563) ฝ่ายสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ ซอยหนองอ้อ พร้อมด้วยหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่ SRRT 4 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนหนองอ้อ ชุมชน ซอย6 ชุมชนเพนียดช้าง ชุมชนพัทยาเหนือ ลงพื้นที่ชุมชนหนองอ้อ ทำการตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย ด้วยการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบต และปรับสภาพสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนประชาชน จัดการแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ โดยเมื่อยุงกัดคน ก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วัน ในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้มักระบาดหนักในฤดูฝน โดยยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวัน ชอบวางไข่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ยางรถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว แต่ไม่ชอบวางไข่ในท่อระบายน้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง

สำหรับการลงพื้นที่ของหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT ของเมืองพัทยาในการตัดวงจรชีวิตลูกน้ำยุงลายนั้น จะลงพื้นที่กันทุกวันศุกร์ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละชุมชนจนครบ 44 ชุมชนทั่วเมืองพัทยา เพื่อลดการแพร่ระบาดของยุงลาย พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย