วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Latest:
ประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการ อกท.ภาคกลาง ครั้งที่ 41

ชลบุรี (4 ธ.ค.62)ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 41 โดยมี นายเกียรติสยาม ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการจัดงาน นำคณะร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 41 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีชลบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก ตลอดจนเชิดชูเกียรติและเผยแพร่กิจกรรมของสมาชิกศิษย์เก่า ผู้ทำคุณประโยชน์ และหน่วย อกท.

ภายในมีกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมวิชาการ การแสดงผลงาน กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย รวมทั้งเป็นเวทีนำเสนอผลงาน ความรู้ ความสารถ ทักษะ และประสบการณ์ออกสู่สาธารณชน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วย อกท.ภาคกลาง 13 หน่วย รวม 1,270 คน ซึ่งในงานนี้จะได้มีการคัดเลือกตัวแทนในระดับภาคไปแข่งขันทักษะในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีตามลำดับต่อไป