covid-19ประชาสัมพันธ์

แม็คโครแหลมฉบัง-ชลบุรี ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ หลังปิดทำการทุกวัน

แม็คโคร สาขาแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ด้วยการเพิ่มกำลังคน ยกระดับมาตรการป้องกันเชิงรุก ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

ด้วยการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกวันหลังปิดทำการ จนแน่ใจว่าภายในสาขามีความปลอดภัย รองรับการให้บริการกับลูกค้าประชาชนในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ในช่วงเวลาทำการ แม็คโครยังได้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดทุกพื้นที่ทุกจุดสัมผัสมากขึ้น ตามแนวทางของกรมอนามัย และสาธารณสุขจังหวัด ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับลูกค้าทุกคน.