-covid-19ท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

นายกเมืองพัทยา ชง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี สั่งปิดโรงแรมเพื่อต่อลมหายใจภาคธุรกิจ-พนง.ได้รับสิทธิเยียวยา

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมด้วย นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว 8 องค์กร ร่วมให้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาด ในระลอกที่ 2 ซึ่งส่งผลอย่างรุนแรงทำให้ผู้ประกอบ การเกือบทุกประเภทในพื้นที่เมืองพัทยาไม่สามารถประกอบกิจการต่อไปได้ และต้องปิดตัวลงไปแล้วกว่า 80% และรัฐประกาศให้เป็นพื้นที่สีแดงเลือดหมูร่วมกับอีก 4 จังหวัด เพื่อคุมเข้มในการเดินทางเข้าออกและขนย้ายแรงงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไม่ให้มีการขยายวงกว้างออกไป ส่งผลทำให้ปัจจุบันเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักกลายเป็นเมืองร้างที่มียอดนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระและช่วยเหลือตัวเอง โดยรัฐไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาหรือดูแลแต่อย่างใด

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การหารือในครั้งนี้ทั้ง 8 องค์ภาคธุรกิจได้ชี้แจงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างระหว่างผู้ประกอบการและลูกจ้าง การหารือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันหาทางออกและแนวทางช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างประกันสังคม ว่าจะมีแนวทางดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งจากการหารือพบว่ามีข้อกำหนดและข้อจำกัดอยู่ในบางเรื่องที่ต้องอาศัยมติของคณะกรรมการควบคุมโรค ในการดูแลภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 8 องค์กรมีลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบประมาณ 80,000 คน ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้มีการสั่งปิดการดำเนินกิจการไปแล้วเกือบทั้งหมด เหลือเพียงธุรกิจ 2 ส่วน คือโรงแรมและสถานประกอบการที่อยู่ในลักษณะเดียวกันกับแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มีการถูกสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ ด้วยถือเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเช่น โรงแรมก็จะมีธุรกิจอย่างเช่นสปา ฟิตเนสและจัดเลี้ยงนั้นได้ถูกสั่งปิดไปแล้ว แต่ในห้องพักยังไม่มีคำสั่งปิด แต่ส่วนอื่นถูกปิดจึงได้รับผลกระทบตามมา ซึ่งถือเป็นการได้รับผลกระทบเป็นวงรอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในส่วนนี้ก็จะมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบถึง 30,000 คน

หลังจากนี้ต้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ ช่วยแบ่งเบาภาระ และในส่วนของลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างจะต้องมีการดูแลเยียวยาเช่นเดียวกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับวันนี้จาก 8 องค์กรภาคอุสาหกรรมท่องเที่ยวจะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดชลบุรีและเสนอไปยังรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากพัทยานั้นถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจหลักด้านการท่องเที่ยวใน1 ปี ในภาวะปกติมีนักท่องเที่ยวถึง 15 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 2.4 แสนล้านบาท การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเมืองพัทยาได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

นายกเมืองพัทยา กล่าวต่ออีกว่า ส่วนข้อเรียกร้องในด้านต่างๆทั้งเรื่องภาษีที่ดิน รัฐบาลได้มีนโยบายการลดค่าจัดเก็บภาษีที่ดิน 90% และให้มีการจัดเก็บเพียง 10% เท่านั้น ในส่วนของเรื่องการจัดเก็บภาษีอื่น ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของเมืองพัทยา ทั้งภาษีป้าย และภาษีต่างๆ เบื้องต้นได้สั่งการให้สำนักการคลังดำเนินการลด ยกเว้นการจัดเก็บ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินการจัดเก็บภาษี เนื่องจากปีที่ผ่านมาภาพรวมการจัดเก็บภาษีลดลง 30% และในปีนี้คาดว่าการจัดเก็บภาษีของเมืองพัทยาจะลดลงไปมากกว่าเดิม

แต่การแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเป็นหน้าที่ของเมืองพัทยาเช่นเดียวกัน โดยได้สั่งการให้มีการจัดลำดับความสำคัญแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อดูงบประมาณในการปรับลดงบประมาณลงทุนลงให้สอดรับกับรายรับที่จะลดลงจากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีรายได้ในทุก ๆ ด้าน.