+covid-19ชุมชนประมงสาธารณสุข

“บางเสร่” ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มประมง 78 ราย พบปลอดเชื้อทุกคน

ที่สะพานท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 2 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสร่ กลุ่มทำประมงบางเสร่ และฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบ ร่วมตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อสกัดกั้น การแพร่ระบาดในพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน ย่านการค้า การท่องเที่ยว โดยมี นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรี ตำบลบางเสร่ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสำราญ ก้องเสนาะ ประธานกลุ่มทำประมงบางเสร่ นางภาชินี บุญเรือง ผอ.รพ.สต.ตำบลบางเสร่ นายวรฤทธิ์ จังบวร กำนันตำบลบางเสร่ นางสาววลีพร อินอนงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 บางเสร่ ฝ่ายปกครองในพื้นที่ประมงบางเสร่ ร่วมอำนวยความสะดวก ให้กับชาวประมง พร้อมประชาสัมพันธ์รณรงค์ การป้องกันโควิด-19

นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ นายกเทศมนตรี ตำบลบางเสร่ กล่าวว่า สำหรับการตรวจแบบเชิงรุก ในพื้นที่กลุ่มประมงบางเสร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีประชากร กลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก การตรวจเชิงรุก โดยกลุ่มประมงบางเสร่ ร่วมกับสมาชิก จัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ชุดคิท) เพื่อมาตรวจสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวตำบลบางเสร่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพราะพื้นที่นี้ เป็นจุดศูนย์กลาง เส้นทางการค้า การท่องเที่ยว และในสถานการณ์ปกติ ตรงนี้จะเป็นจุดรับนักท่องเที่ยว ประชาชน มีการค้าขาย ตลอดทั้งวัน จึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก และเราจะลงทุกพื้นที่ ในตำบลบางเสร่ เพื่อสแกนหา กลุ่มคนกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้ตำบลบางเสร่เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ปลอดโรค ปลอดภัย

สำหรับการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก จากชุดคิท มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 78 คน ในเบื้องต้น ไม่พบเชื้อทั้ง 78หมด แต่ยังคงเน้นย้ำให้ทุกคนดูแลป้องกันตนเอง ในสถานวิกฤตโควิด-19 เชื่อมั่นในบางเสร่ เราจะผ่านและเดินหน้าไปด้วยกัน