-covid-19บริหารท้องถิ่น

ตำบลโป่งสรุปยอดลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากพิษโควิด 2.4 พันครัวเรือน

           ที่โดมเทศบาลตำบลโป่ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 บรรยากาศในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19  วันสุดท้าย ไม่ค่อยคึกคัก  หลังจากที่ทางเทศบาลตำบลโป่งเปิดรับลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา  ซึ่งพื้นที่แรกที่ทางเทศบาลได้ลงไปเปิดรับลงทะเบียนคือ ม.10 บ้านคลองใหญ่ เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณชายแดนตำบลโป่ง  และมีบ้านเรือนห่างไกล

            สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในการลงทะเบียนของเทศบาลตำบลโป่งจะแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง ที่รับลงทะเบียนเฉพาะเจ้าบ้านเท่านั้นที่มีสิทธิ์ แต่ที่เทศบาลตำบลโป่งนั้นเปิดให้ลงทะเบียนได้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ์  โดยจะเป็นสมาชิกในครอบครัวท่านใดก็ได้สามารถมาลงทะเบียนได้  แต่ต้องได้สิทธิ์เพียงครอบครัวละ 1 สิทธิ์เท่านั้น โดยจากการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา  พบว่ามีประชากรในพื้นที่ขอรับการลงทะเบียนแล้วถึง 2,400 ครัวเรือน  โดยเทศบาลตำบลโป่งตั้งเป้าประชาชนที่มีสิทธิ์รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ 2,700 ครัวเรือน ซึ่งในการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือในครั้งนี้ทางเทศบาลจะรับเป็นเงินสดเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มีสิทธิ์ในพื้นที่ต่อไป.