ศาสนา/วัฒนธรรม

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ระลึกถึงในหลวง ร.9 ณ วัดชัยมงคลพระอารามหลวง

ที่ศาลาการเปรียญวัดชัยมงคลพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยมีพระราชสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี นำพระสังฆาธิการชั้นผู้ใหญ่วัดในพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยบรรดานักการเมืองในพื้นที่ ตัวแทนจากองค์กรต่างๆ อาทิ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา นางเนาวรัตน์ ค้าขาย ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา พ.ต.อ.ชิดเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ นายมานะ ยาประตำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชนในอำเภอบางละมุง เข้าร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เป็นจำนวนมาก

ตามที่รัฐบาลได้ประสานงานทุกจังหวัด เชิญชวนชาวพุทธ ร่วมสวดมนต์ ทุกวันเสาร์ เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 และจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมมหาเถรสมาคมจึงมีมติ ให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันเสาร์ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งทางวัดชัยมงคลพระอารามหลวง ได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์มาตั้งแต่เสาร์แรก จนถึงวันเสาร์สุดท้าย 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยยมีพุทธศาสนิกชนสวมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง