-ศาสนา/วัฒนธรรม

คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกันจัดงานบูรพาจารย์ วัดช่องลมนาเกลือ

ที่ วัดช่องลมนาเกลือ ได้จัดทำบุญอุทิศให้แด่มหาบูรพาจารย์ โดยมีอุบาสก-อุบาสิกา ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนผู้มีความเคารพนับถือในท่านมหาบูรพาจารย์ เข้าร่วมเป็น โดยภายในพิธี ทางพระครูปัญญาพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ เป็นประธานสงฆ์ขึ้นจุดธูปเทียนหน้าพระรัตนตรัย และทางวัดก็ยังได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 10 รูป ขึ้นสวดมาติกาและสวดพระพุทธมนต์ ตามลำดับ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมทำบุญ อาทิ พ.ต.อ.พัฒนชัย ภมรพิบูลย์ ผกก.สภ.บางละมุง

ทางคณะศิษยานุศิษย์ได้ยึดถือวันที่ 9 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันมรณภาพของท่านพระครูพิบูลย์ธรรมกิจ เป็นวันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านบูรพาจารย์ทั้ง 4 และกำหนดวันนี้เป็นวันมหาบุรพาจารย์ โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2515 สำหรับมหาบูรพาจารย์ ท่านแรกของวัดช่องลมคือหลวงปู่สาคตะ(สา-คะ-ตะ) ท่านที่ 2 พระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ ท่านที่ 3 คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ และท่านสุดท้ายคือพระครูพิบูลย์ธรรมกิจ หรือหลวงปู่เผือก และท่านยังเป็นคนสร้างโรงเรียนเจริญราษฎร์อุทิศหรือเมืองพัทยา 2 ในปัจจุบันอีกด้วย พระมหาเถระทั้ง 4 รูปดังกล่าวมานั้นเป็นต้นแบบแห่งการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แก่ ศิษยานุศิษย์ อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนในทุกๆด้าน จนเป็นที่เคารพยกย่องอย่างมั่นคงตราบเท่าทุกวันนี้ และในปัจจุบันพระครูวิมลธรรมสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 5 ของวัดช่องลมนาเกลือ