วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
+ศาสนา/วัฒนธรรม

ผู้ช่วยรมว.วธ. เป็นประธานเปิดสวนฝ้าย เก็บดอกฝ้าย ทอผ้าไตรจีวรทอดจุลกฐินสามัคคี วัดช่องลม นาเกลือ

เมื่อค่ำวันที่ 30 ต.ค.63 ที่ วัดช่องลม นาเกลือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)เป็นประธานในพิธีเปิดสวนฝ้าย เก็บดอกฝ้าย เพื่อถักทอเป็นจีวรถวายเป็นผ้าจุลกฐิน เนื่องในงาน”จุลกฐินสามัคคี” พร้อมด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา พุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

หลังจากนั้น เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระเถระ และพิธีกวนข้าวทิพย์ (มธุปายาส) เพื่อเตรียมถวายพระ และแจกท่านสาธุชนในวันรุ่งขึ้น และถวายจุลกฐินในเวลาประมาณ 13.00 น.

สำหรับจุลกฐิน คือกิจกรรมกฐินที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน และดำเนินได้ด้วยความสามัคคี ที่มีทั้งการทอ ย้อม ตัดเย็บ เป็นผ้าไตรจีวร 1 ชุด ให้แล้วเสร็จ ก่อนเช้าวันถัดไป เค้ามูลของการทำจีวรให้เสร็จในวันเดียว ปรากฏหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถา กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งในคณะสงฆ์ในวัดพระเชตวันร่วมมือกันทำผ้าไตรจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรุทธะ ผู้มีจีวรเก่าใช้การเกือบไม่ได้แล้ว โดยในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงช่วยการทำไตรจีวรด้วย โดยทรงรับหน้าที่สนเข็มในการทำจีวรครั้งนี้ด้วย จึงเชื่อกันว่าการทอดจุลกฐินจะได้บุญมากกว่าการทอดกฐินธรรมดาถึง 10 เท่า.