-บริหารท้องถิ่น

เมืองพัทยาประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับคณะทูตนอร์เวย์

ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และคณะ ที่จะเดินทางยังเมืองพัทยา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเอกอัครราชทูตจากต่างประเทศ

เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.63 นี้ เอกอัครราชทูตประเทศนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย และคณะ มีกำหนดการเดินทางมาเยี่ยมเยียนเมืองพัทยา และพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รวมทั้งศึกษาข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของเมืองพัทยา ที่มีกำลังพัฒนาตัวเองเข้าสู่ความเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ ECC

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมภายในที่มีตัวแทนส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อเตรียมการทำงาน โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมหารือ มีการแจกแจงอำนาจหน้าที่ต่างๆ ให้รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคณะทูตนอร์เวย์จะเดินทางมา