ปธ.รับบิช คอม แนะลดปริมาณการเผาขยะ ลดทำลายโอนโซนโลก

น.ส.สุภาดา วงศ์ซิ้ม ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ Rubbish Communication เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 16 กันยายนของทุกปี ตรงกับวันโอโซนโลก World Ozone Day มนุษยชาติทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบจากความร้อนในชั้นบรรยากาศโลกหรือชั้นโอโซนของโลก ซึ่งเปรียบเสมือนวงแหวนแห่งภูมิคุ้มโลกใบนี้ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยรักษาชั้นบรรยากาศของโลก เนื่องด้วยไม่ทำให้โลกเกิดความร้อนมากขึ้นที่จะไปทำลายชั้นบรรยากาศ การอนุรักษ์และส่งเสริมการรักษาธรรมชาติจึงเป็นผลดีต่อโลกและมนุษย์ เพราะหากเกิดกิจกรรมการเผาไหม้หรือสร้างความร้อนโดยน้ำมือมนุษย์ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงที่จะไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลก

ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าวอีกว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดกิจกรรมที่จะทำให้เกิดปริมาณเผาไหม้ที่สร้างความร้อนให้โลกมากขึ้น ซึ่งทุกคนสามารถจะทำได้ เช่น การลดการเผาทำลายขยะพลาสติก ขยะจากเกษตรกรรม เพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่กระทบต่อชั้นบรรยากาศโลกโดยตรง

“ที่ผ่านมา ทางองค์กรสื่อสารด้านการขยะได้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด การนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิลใช้ใหม่ และที่โดดเด่นคือการดำเนินงานพลาสต์พืช ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติก ที่ทำจากพืช 100% สามารถย่อยสลายเองได้เองใน 3-6 เดือน ซึ่งนอกจากจะสามารถสลายได้เองแล้ว หากมีการเผาไหม้ก็จะทำลายชั้นบรรยากาศโลกน้อยกว่าการเผาไหม้พลาสติก ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้เช่นกัน” ประธานองค์กรสื่อสารด้านการขยะ กล่าว