-บริหารท้องถิ่น

รองนายกเมืองพัทยา ประสาน จนท.กองช่างสุขาฯ ขุดลอกท่อระบายน้ำ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังถนนเทพประสิทธิ์

หลังจากที่นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานกลุ่มเรารักษ์พัทยา เดินทางไปตรวจสอบและติดตามข้อมูลระบบระบายน้ำถนนพัทยาใต้ เพื่อเก็บข้อมูลของปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขเร่งด่วน ในขณะที่เมืองพัทยากำลังดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดมรสุมในพื้นที่เมืองพัทยา

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนากเมืองพัทยา พร้อมทีมงานเดินทางไปที่บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังได้รับรายงานว่าเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน เมื่อไปถึง พบว่าบริเวณถนนปากซอย 10 เทพประสิทธิ์ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มวลน้ำสะสมจากมรสุมวานนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำไม่สามารถเข้าระบบระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายพัฒนา ได้ประสานงานไปยังสำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์มาขุดลอกท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว เพราะจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นคาดว่าปริมาณขยะไปอุดตันในท่อระบายน้ำจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังดังกล่าวขึ้น