+ภาพข่าว

ทีมเรารักษ์พัทยาร่วมกับมูลนิธิมือต่อมือแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียน รร.มพย.3

นายพาสกร อยู่สมบูรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะทำงานกลุ่มเรารักษ์พัทยา ร่วมกับตัวแทนมูลนิธิมือต่อมือ ร่วมกันแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความห่วงใยจากคณะทำงานกลุ่มเรารักษ์พัทยา โดยนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันตัวเองหลังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งต้องเตรียมการให้ประชาชนมีความพร้อมในทุกมิติ โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับคณะครูและนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 700 ชิ้น