+ศาสนา/วัฒนธรรม

พุทธศาสนิกชนไทย-อิสานอำเภอบางละมุง ร่วมทำบุญตักบาตร งานประเพณีบุญข้าวสาก

ที่วัดธรรมสามัคคี พัทยาใต้ ม.13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (2 ก.ย.2563) นางเปรมฤดี แซ่โค้ว นายกสมาคมอิสานพัทยา นำสมาชิกชาวไทยอิสาน ร่วมกันทำบุญตักบาตร บุญข้าวสาก ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุก ๆ ปี และในปีนี้ 2563 ประเพณีบุญข้าวสาก ตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2563 ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เป็นต้น

สำหรับประเพณีการทำบุญข้าวสาก ชาวบ้านจะนำข้าว ปลา อาหารคาวหวาน ผลไม้หมาก พลู บุหรี่ มาห่อด้วยใบตอง และห่อใส่เป็นห่อเล็กๆ ก่อนจะนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่ หรือตามพื้นดินบริเวณรอบ ๆ เจดีย์ หรือ โบสถ์ “บุญข้าวสาก” เป็นประเพณีการทำบุญที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรต นิยมทำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประจำทุกปีของประเพณีสิบสองเดือน หรือ “ฮิตสิบสอง” (ฮีต มาจากคำว่า จารีต ฮีตสิบสอง คือ จารีตประเพณีสิบสองเดือน) ของชาวอีสา นอกจากนี้บุญข้าวสากยังถือว่าเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ ที่ต้องหิวมื้อ อดมื้อ กินมื้อมาตลอดทั้งปี อีกด้วย เพราะการที่ตั้งอาหารไว้ที่พื้นดินทำให้สัตว์เหล่านี้สามารถเข้ามากินอาหารได้อย่างเต็มที่