+covid-19ชุมชน

เมืองชลถกรับมือโควิดระลอกใหม่-สกัดเข้มต่างด้าวหนีเข้าเมือง

ผู้ว่าฯ ชลบุรี เปิดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดชลบุรี และศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ในที่ประชุมทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ได้มีมติเตรียมตั้งชุดปฏิบัติการรับมือการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องการจัดกิจกรรมที่จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมากนั้น ให้สามารถทำได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการภาครัฐอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบหมายภารกิจให้ สสจ. สามารถอนุมัติการรับส่งลูกเรือไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉินได้ โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แต่ต้องรายงานคณะกรรมการฯ ให้รับทราบในภายหลังปฏิบัติหน้าที่ด้วย