+ภาพข่าว

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 จัดพิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (2 กันยายน 2563)นางรำพึง ศุภราศี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 9 ได้นำคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางเข้าร่วมงานพิธีทำบุญครบรอบ 65 ปี โรงเรียนเมืองพัทยา 9 ซึ่งโรงเรียนเมืองพัทยา 9 จัดขึ้นทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยบรรยากาศช่วงเช้า นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ร่วมพิธีทำบุญ หลังได้เวลา พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดโพธิ์สัมพันธ์ ได้เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับ

โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2498 เป็นโรงเรียนที่อำเภอตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา ด้วยความอุปการะของ พระครูโพธิสารประสาธน์ (หลวงพ่อบุญมี อคฺคปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ พร้อมทั้งทั้งประชาชนได้ขอจัดตั้งโรงเรียนข้น โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดโพธิสัมพันธ์ เปิดเรียนครั้งแรก และทางราชการให้นามโรงเรียนว่า ” โรงเรียนวัดโพธิสัมพันธ์ “

โรงเรียนนี้เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้โอนไปขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อ พ.ศ. 2509 และในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ทางราชการได้ยกฐานะสุขภิบาลนาเกลือเป็นเมืองพัทยา โรงเรียนจึงโอนมาสังกัดสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้นามโรงเรียนใหม่ว่า ” โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ” ซึ่งดำรงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และด้วยความอุปการะของเจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์จนถึงปัจจุบันคือ พระครูปัญญาพัฒนาภรณ์