+covid-19ชุมชน

จตร. นำคณะ กต.ตร.ร่วม ติดสติ๊กเกอร์”เตือนตัว เตือนกัน ป้องกันโควิด-19”

เมื่อวันที่24 ส.ค.63 เวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บัญชาการจเรตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาพร้อมกับ กต.ตร.ไร้พรหมแดนและคณะ เพื่อมาตรวจเยี่ยม สภ.หนองปรือ ประจำปี 2563 โดยมี พ.ต.อ.ชิดเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ, นายไพโรจน์ ประประวัติเลิศอุดม ประธานกต.ตร.สภ.หนองปรือ, คณะกรรมการ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจหนองปรือ, ผู้ประกอบการรถตู้ สองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้างให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ดร.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บัญชาการจเรตำรวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับคณะกรรมการ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจ หนองปรือ ติดสติ๊กเกอร์ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ”เตือนตัว เตือนกัน ป้องกันโควิด 19” ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสาร จำนวน 50 คัน อาทิ รถสองแถว รถตู้ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยมีข้อความระบุว่า”สวมหน้ากาก-ล้างมือ-กินร้อน-ช้อนเรา-ระยะห่าง 2 เมตร-อยู่บ้าน

คณะกรรมการ กต.ตร.และข้าราชการตำรวจ หนองปรือ ได้เล็งเห็นว่าผู้ประกอบอาชีพให้บริการรถโดยสารดังกล่าว สามารถช่วยกันในการประชาสัมพันธ์โครงการได้ เพราะเมื่อประชาชนเดินทางมาใช้บริการรถโดยสารก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก และกลับไปบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดต่อๆไปได้ หลังจากนั้นได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องต่างๆของ สภ.หนองปรือ

พ.ต.อ.ชิดเดชา สองห้อง ผกก.สภ.หนองปรือ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้บัญชาการจเรตำรวจแห่งชาติและคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ขอบคุณคณะกต.ตร.สภ.หนองปรือและคณะที่ปรึกษา ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้าราชการตำรวจมาโดยตลอด อาทิ การแจกอาหารฟรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19, การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจกสติ๊กเกอร์ตามชุมชนและตลาดต่างๆในพื้นที่ เป็นต้น